Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego zaloguj się

Strona główna USOS WDiNP

Aktualności Dla pracowników Dla studentów Niezbędnik studenta Kontakt Strony USOS

Aktualności

Odwołany dyżur USOS

ogłoszenie z dnia 2014-04-17 13:27:14

UWAGA STUDENCI WDiNP !!!!!

Dyżury w dniach 22.04.2014 oraz 29.04.2014 zostają odwołane.


Rejestracja na MODUŁY dla POLITOLOGII, 1 rok II stopnia

ogłoszenie z dnia 2013-12-16 11:15:12

Szczegóły rejestracji znajdują się pod adresem:

http://www.inp.uw.edu.pl/?q=studenci%2Fogloszenia#news_1374


Ponowne otwarcie możliwości podpinania przedmiotów

ogłoszenie z dnia 2013-11-28 10:24:06

Uwaga studenci!

Decyzją Pani Rektor zostaje ponownie uruchomiona możliwość podpinana przedmiotów
w terminie 28.11.2013 - 8.12.2013.

Przypominamy, że studenci WDiNP dokonują podpięć pod adresem https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl

W USOS obowiązuje następująca interpretacja:

1. Przedmioty podpięte pod program i etap traktujemy jak przedmioty objęte planem studiów (planowe). [bezpłatne, w ramach ustawowego limitu punktów ECTS co najmniej 180  ECTS dla I stopnia oraz co najmniej 120 ECTS dla II stopnia].

2. Przedmioty podpięte tylko pod program traktujemy jako przedmioty wykraczające poza plan, ale realizowane w ramach limitu. Student może zrezygnować z liczenia do średniej przedmiotów ponadplanowych realizowanych w ramach limitu. Te przedmioty nie będą uczestniczyły w rozliczeniu studenta z wymagań etapowych. Przedmioty jednak dają punkty. [bezpłatne - w ramach ustawowego dodatkowego  limitu 30 ECTS].

3. Przedmioty niepodpięte traktujemy jako ponadplanowe wykraczające poza limit. Te przedmioty nie wliczają się do średniej (zgodnie z Regulaminem studiów). [uwaga – zawsze płatne].


Podpinanie przedmiotów

ogłoszenie z dnia 2013-11-05 11:16:07

UWAGA STUDENCI WDiNP !!!!!

Informujemy, że obowiązek podpinania przedmiotów pod program i etap studiów lub tylko pod program – bez wskazania etapu dotyczy wszystkich studentów. Jeżeli student nie podepnie przedmiotu to tym samym zadeklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych i od roku akademickiego 2013/2014 będzie zobowiązany do wniesienia za niego opłaty. Za przedmioty zrealizowane przed rokiem akademickim 2013/2014 a niepodpięte i zrealizowane w ramach limitu nie będą pobierane opłaty. Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w jednostce przed rokiem akademickim 2013/2014 od studentów mogły być pobierane opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów przewyższające limit zajęć ponadplanowych (w oparciu o zapisy § 15 – Regulaminu Studiów z 2006 r. i Regulaminu Studiów z roku 2010 i 2012).

Informujemy, że zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 28 października – 13 listopad br.

PODPINANIE PRZEDMIOTÓW:
 https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl

Podpięcie studenta pod konkretny etap jest możliwe, gdy:

*jest studentem;
*jest rozliczony; 
*nie zgłosił programu do rozliczenia.    
w przypadku innych nieprawidłowości prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobiste zgłoszenie w godznach obowiązującego dyżuru.                                                                                          


UWAGA STUDENCI WDINP!!! REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2013/2014 ZIMA

ogłoszenie z dnia 2013-06-07 23:36:40

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2013/2014 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA – czerwiec  2013 (19.06.2013 – 30.06.2013)
(rejestracje bezpośrednie do grup dla studentów, którzy zarejestrowali się we wstępnej turze na przedmioty)

 • Instytut Dziennikarstwa   02.09.2013 21:00 - 08.09.2013 - rejestracja przesunięta
 • ISM 25.06.2013 22:00 (dzienne), 23:00 (wiecz.)
 • INP Politologia+SEA   24.06.2013 20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.)
 • INP BW 25.06.2013 20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.)
 • Instytut  Europeistyki  28.06.2013 20:00 (dzienne wieczorowe)
 • Instytut Polityki Społecznej 27.06.2013 20:00 (dzienne+monografy) ( dla wszystkich)

II TURA – wrzesień  2013 (16.09.2013 – 30.09.2013)
(rejestracje bezpośrednie do grup dla wszystkich studentów, również tych co nie zarejestrowali się we wstępnej turze rejestracji)

 • Instytut Polityki Społecznej 16.09.2013 20:00 (dzienne)
 • Instytut Dziennikarstwa   17.09.2013 20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.), 22:00 (monografy) 
 • ISM 18.09.2013 20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.) 22:00 (seminaria)
 • INP Politologia  +SEA 19.09.2013 20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.), 22:00 (fakultety,sem.)
 • INP BW 20.09.2013 20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.), 22:00 (fakultety,sem.)
 • Instytut Europeistyki  23.09.2013  20:00 (dzienne), 21:00 (wiecz.)

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na zarejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane dopiero po zakończeniu II tury rejestracji.
Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wdinp.uw.edu.pl
Jeżeli rejestrowaliśmy się na przedmioty we wstępnej rejestracji , które odbywają się tylko w jednej grupie, to również należy zarejestrować się do tej grupy pomimo tego, że to tylko jedna grupa!
Osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2013/2014 samodzielnie rejestrują się jedynie na zajęcia z W-F, lektoraty języka obcego oraz wykłady ogólnouniwersyteckie na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl .
Na zajęcia programowe zostaną w I semestrze zarejestrowane administracyjnie.
Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne z wyjątkiem zapisów na lektoraty.


Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions